بازگشت

خبر

 

تصادف موتور سیکلت                ( 21/1/86 )

 در میدان صادقیه بر اثر برخورد خودرو پراید با موتورسیکلت موتورسوار بداخل میدان پرتاب گردید و موتور وی نیز پس از برخورد با زمین دچار آتش سوزی شد .

طبق گزارش واصله راننده پراید به عللی بدون توقف محل حادثه را ترک نموده است .

موتور سوار از ناحیه پا دچار آسیب دیدگی سطحی گردید . 

 

 

 

 

 

 

بازگشت