آرشیو خبر ا مطالب آموزشی ا حوزه عملیات ا حوزه پیشگیری ا مدیر عامل ا تماس با ما ا پست الکترونیک                                                                              صفحه اول ا بازگشت به آرشیو

 

 

 

  برخورد کشتی با موج شکن       دوشنبه (12/12/87)
 

بر اثر طوفان عصر روز دوشنبه و مواج شدن دریا ، یک فروند کشتی که در مجاورت اسکله شهید حقانی لنگر انداخته بود ، با سنگهای ساحل برخورد کرده و از پاشنه در آب دریا فرو رفته غرق شد . خدمه کشتی توسط یکدستگاه بیل مکانیکی که در ساحل مشغول بکار بوده از عرشه کشتی به ساحل منتقل شدند  .  

 

   

 

   

صفحه اول ا بازگشت به آرشیو

 

استفاده از مطالب با ذکر منبع بلا مانع است .