آرشیو خبر ا مطالب آموزشی ا حوزه عملیات ا حوزه پیشگیری ا مدیر عامل ا تماس با ما ا پست الکترونیک                                                                              صفحه اول ا بازگشت به آرشیو

 

 

 

 

 

  آتش سوزی منزل           یکشنبه  (92/3/26)                      

اتصالی برق در هود آشپزخانه منزلی در محله ی چاهستانیها موجب وقوع آتش سوزی گردید . ساعت 12:22 آتش سوزی به مرکز 125 اطلاع داده شد و گروه آتش نشان از ایستگاه شماره 4 به محل اعزام شدند .  

 

 

صفحه اول ا بازگشت به آرشیو

 

استفاده از مطالب با ذکر منبع بلا مانع است .