آرشیو خبر ا مطالب آموزشی ا حوزه عملیات ا حوزه پیشگیری ا مدیر عامل ا تماس با ما ا پست الکترونیک                                                                              صفحه اول ا بازگشت به آرشیو

 

 

 

 

 

  خوابیدن زیر بیلبورد         یکشنبه  (22/2/92)                      

مرد جوانی بر روی نرده زیر تابلوی تبلیغاتی پل عابر پیاده روبروی امامزاده سید مظفر خوابیده بود . وضعیت وی به گونه ای بود که با کوچکترین جابجایی در خواب امکان سقوط بر روی خیابان وجود داشت . از اینرو امدادگران آتش نشانی ضمن رعایت آرامش هنگام بیدار کردن او ، وی را از محل خطر دور نمودند .  

 

 

صفحه اول ا بازگشت به آرشیو

 

استفاده از مطالب با ذکر منبع بلا مانع است .