آرشیو خبر ا مطالب آموزشی ا حوزه عملیات ا حوزه پیشگیری ا مدیر عامل ا تماس با ما ا پست الکترونیک                                                                              صفحه اول ا بازگشت به آرشیو

 

 

 

 

 

  آتش سوزی انبار علوفه         سه شنبه  (3/2/92)                      

اتاقک نگهداری علوفه دام در منزلی واقع در روستای پاتل ایسین دچار آتش سوزی شد . بررسی های اولیه نشان از عمدی بودن آتش سوزی دارد .  

 

 

صفحه اول ا بازگشت به آرشیو

 

استفاده از مطالب با ذکر منبع بلا مانع است .