آرشیو خبر ا مطالب آموزشی ا حوزه عملیات ا حوزه پیشگیری ا مدیر عامل ا تماس با ما ا پست الکترونیک                                                                              صفحه اول ا بازگشت به آرشیو

 

 

 

 

 

  آتش سوزی عمدی وانت سایپا         یکشنبه  (1/2/92)                      

یکدستگاه خودرو وانت سایپا در ورودی خونسرخ توسط فرد یا افرادی به آتش کشیده و رها شد . ساعت 1:53 خبر این آتش سوزی به مرکز 125 اطلاع داده شد و گروه آتش نشان از ایستگاه شماره 7 به محل اعزام گردید .  

 

 

صفحه اول ا بازگشت به آرشیو

 

استفاده از مطالب با ذکر منبع بلا مانع است .