آرشیو خبر ا مطالب آموزشی ا حوزه عملیات ا حوزه پیشگیری ا مدیر عامل ا تماس با ما ا پست الکترونیک                                                                              صفحه اول ا بازگشت به آرشیو

 

 

 

  2 کشته و زخمی           شنبه        (13/9/89)           
 

یکدستگاه تریلی که در جاده پشته ایسین به چپ منحرف شده بود پس از برخورد با حفاظ وسط آنرا جدا کرده و در مسیر مخالف قرار گرفت ، که منجر به تصادف با سواری پراید که در مسیر خودش در حرکت بود گردید  . راننده و دیگر سرنشین پراید که دچار جراحات شدیدی شده بودند توسط اورژانس به مراکز درمانی انتقال داده شدند اما راننده خودرو ه علت وخامت حال ، جان خود را از دست داد .س

   

صفحه اول ا بازگشت به آرشیو

 

استفاده از مطالب با ذکر منبع بلا مانع است .