آرشیو خبر ا مطالب آموزشی ا حوزه عملیات ا حوزه پیشگیری ا مدیر عامل ا تماس با ما ا پست الکترونیک                                                                              صفحه اول ا بازگشت به آرشیو

 

 

 

  آتش سوزی عمدی منزل              سه شنبه    (20/11/88)           
 

یکدستگاه منزل مسکونی در کوچه 4 بلوار امامت توسط افرادی به آتش کشیده شد . حریق پس از اعلام به مرکز 125 توسط تیم عملیاتی ایستگاه شماره 3 مهار و خاموش گردید . بنابر اظهارات ، آتش سوزی پس از درگیری و نزاع خانوادگی بوقوع پیوسته است . 

   

صفحه اول ا بازگشت به آرشیو

 

استفاده از مطالب با ذکر منبع بلا مانع است .